Gratis elektronische bibliotheek

Waarom de Bijbel - John Blanchard

Het beste Waarom de Bijbel Het PDF bestand is hier te vinden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2015-10-13
DIMENSIE: 6,89
ISBN: 9789462786165
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: John Blanchard

Omschrijving:

Waarom zou je de Bijbel geloven? Veel mensen vragen zich dattegenwoordig af. Voor hen is de Bijbel niet meer dan een oud,religieus geschrift, dat veel vragen oproept. Hoe weten we dat dehuidige tekst ook maar enigszins lijkt op het origineel? Is de Bijbelmeer dan folklore? Kun je de Bijbel wel serieus nemen als er zoveeltegenstellingen in staan? Hoe kan zo’n oud boek van betekeniszijn voor onze tijd?In dit boekje geeft John Blanchard antwoord op vragen over degeloofwaardigheid van de Bijbel. Hij laat zien dat het van levensbelangis om dit bijzondere Boek niet gesloten te laten.

...n en via deze website met ... Vraag: "Waarom stond God polygamie/bigamie toe in de Bijbel?" Antwoord: Het vraagstuk van polygamie is interessant omdat de meeste mensen polygamie vandaag de dag als immoreel beschouwen, terwijl de Bijbel het nergens expliciet veroordeelt ... de Bijbel - Waarom geloven? ... . Het eerste voorbeeld van polygamie/bigamie in de Bijbel was dat van Lamech in Genesis 4:19: "Lamech nam twee vrouwen." De moderne Westerse mens vindt het bestaan van God zeer onwaarschijnlijk. Bovendien heb je God niet nodig om gelukkig te worden. Een Amerikaanse website verzamelde daarom 21 redenen op waarom slimme moderne mensen niet (meer) in God geloven. De komende weken laat theoloog Marinus de Jong juist zien waarom geloven in God ook nu nog logisch ... Bijbel (christendom) - Wikipedia ... . Bovendien heb je God niet nodig om gelukkig te worden. Een Amerikaanse website verzamelde daarom 21 redenen op waarom slimme moderne mensen niet (meer) in God geloven. De komende weken laat theoloog Marinus de Jong juist zien waarom geloven in God ook nu nog logisch is. De Bijbel (uit het Grieks: biblia = boeken) is het heilige boek van de christenen.Centraal staat de Drie-eenheid: God de Vader, Jezus Christus Zijn Zoon en de Heilige Geest.. De Bijbel wordt door veel christenen als het onfeilbare woord van God gezien en door hen ook op die manier behandeld. Zo volgen christenen nauwgezet de uitgangspunten die in de Bijbel vermeld staan. Bovendien: de Bijbel plaatst ons leven niet alleen in een ruimer (religieus) kader, de Bijbel gaat inderdaad ook over óns: "over goed en kwaad, leven en dood, vergeving en wraak, ernst en humor, vreugde en verdriet, vloek en zegen, etc." Maar de Bijbel is ook weerbarstig, waarschuwt Van Oyen en hij gaat in op leesvoorwaarden en valkuilen. Dat de Bijbel waar is en het Woord van God Zelf, kunnen we dan ook niet bewijzen. Wanneer je de waarheid van iets wilt bewijzen, doe je dat door je te beroepen op een hogere autoriteit. Maar een hogere autoriteit dan God zelf die voor de gelovige spreekt in de Schrift, is er niet. De Bijbel zelf zegt het, en daar moeten we 't mee doen. Het getal acht wordt in de Bijbel 155 keer gebruikt. Het getal negen - 9 Het getal negen heeft in de Bijbel nauwelijks een symbolische betekenis. Het komt in de hele Bijbel maar vijftien keer voor. Het getal tien - 10 Het getal tien neem in de Bijbel een bijzondere plek in. Het is de som van drie en zeven, beide bijzondere getallen in de Bijbel. De Amerikaanse president Donald Trump poseerde afgelopen maandagavond met een Bijbel in zijn hand voor de St. John's Episcopal Church in Washinton DC. Dit deed hij na de persconferentie waarin hij zei de rellen in Amerika hard te willen aanpakken en dreigde het leger in te zetten. De Bijbel zag ik zelf jarenlang als een afstandelijk wetboek wat naar mijn gevoel compleet los stond van God zelf. Het was een schrijven over God, niet van God, dacht ik. Lees meer "Bijbel lezen, waarom?" In de oudheid was de stam, de groep zeer belangrijk en het opdelen van de groep in twee kampen werdt niet als iets positieve of heilig gezien. De bijbel is een brandpunt van heel veel heilige en belangrijke dingen en waarden zeer belangrijk zijn en waren. In de bijbel staan vele universele waarheden en het getal 7 is daar een van. Lijden door bijvoorbeeld ziekte of verdriet kan veel vragen oproepen. Waarom overkomt dit me? Heeft het een reden? Die worsteling kan erg zwaar zijn. Ook in de Bijbel lees je over de ervaringen van mensen die met lijden te maken krijgen. Net als wij zoeken de schrijvers van de Bijbel naar zin en ... De vragen waar ik mee zat, worstel ik echter nog steeds wel eens mee. Misschien jij ook wel. Daarom deel ik hier vier redenen waarom de Bijbel betrouwbaar is. De geschriften zijn betrouwbaar; Mensen die de Bijbel aanvallen op haar betrouwbaarheid geloven wel in de verhalen over Julius Caesar, de val van Troje en andere verhalen uit de klassieke ... De bijbel is niet lijnrecht over 'wel of niet'. Vandaag de dag zijn er tal van andere redenen om een tatoeage te laten zetten. Misschien wil jij een tatoeage omdat je je relatie met God wil benadrukken, of gewoon omdat je het mooi vindt. Het is belangrijk om je af te vragen wat je motief, je doel, is met de tatoeage. De Bijbel is verdeeld in 2 delen: Het Oude en het Nieuwe Testament. De inhoud verschilt per aftakking van het Christelijke geloof. Zo erkennen protestanten een aantal boeken en geschriften niet, die bij bijvoorbeeld de Rooms-katholieken wel erkend en gebruikt worden. Geschiedenis van de Bijbel Zoals Rome niet in één dag gebouwd is, is de ......