Gratis elektronische bibliotheek

Sociaal werk in Nederland - Jan Bijlsma

Sociaal werk in Nederland U kunt het boek na gratis registratie downloaden in pdf epub formaat

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: mei 2012
DIMENSIE: 12,36
ISBN: 9789046903254
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Jan Bijlsma

Omschrijving:

Sociaal werk wordt telkens opnieuw vormgegeven. Voor mensen die in een moderne verzorgingsstaat als Nederland zijn opgegroeid, zijn allerlei voorzieningen en regelingen de gewoonste zaak van de wereld. De verzorgingsstaat kwam echter niet zomaar uit de lucht vallen, maar kent een lange geschiedenis. Het besef groeit dat het voor sociaal werkers waardevol is om de traditie van hun werkveld te kennen. Vanuit deze traditie kunnen zij vervolgens vorm geven aan het sociaal werk van de toekomst. iSociaal werk in Nederland/i beschrijft deze traditie. Het boek bespreekt de geschiedenis van mensen in de marge van de samenleving, en het ontstaan van de verzorgingsstaat en een geprofessionaliseerd maatschappelijk vangnet. De rode draad hierin wordt gevormd door 'verheffen' en 'verbinden', twee peilers van de verzorgingsstaat en de traditionele kerntaken van het sociaal werk. Verder neemt in dit boek de ontwikkeling van visies en theorieën een belangrijke plaats in. Zo maken (toekomstig) sociaal werkers kennis met de grondvesten van hun beroep en leren ze dat bepaalde dilemma's van alle tijden zijn. Ook worden zij gestimuleerd na te denken over de toekomst van de verzorgingsstaat. Op de website bij dit boek wordt extra studiemateriaal aangeboden, waaronder interactieve oefeningen, studievragen en kernbegrippen. iSociaal werk in Nederland/i is bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs die worden opgeleid voor sociale beroepen, en voor alle sociaal werkers die willen weten in welke traditie zij staan met hun dagelijkse werk. Jan Bijlsma is verbonden aan de School of Social Work van Hogeschool Windesheim te Zwolle. Hay Janssen is verbonden aan de lerarenopleiding maatschappijleer van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

...t Sociaal Werk en treedt op als werkgeversorganisatie ... Samenvatting Sociaal werk in Nederland - Stuvia ... . Met bijna 500 leden, vertegenwoordigt Sociaal Werk Nederland meer dan 75% van het veld. Sociaal werk in Nederland gaat over de geschiedenis van mensen in de marge van de samenleving, en het ontstaan van de verzorgingsstaat en een geprofessionaliseerd maatschappelijk vangnet. De rode draad hierin is het 'verheffen' en 'verbinden', twee peilers van de verzorgingsstaat en de traditionele kerntaken van het sociaal werk. Sociaal werk in Nederland 500 jaar verheffen en ver ... Home | Platform Sociaal Werk Nederland ... . Sociaal werk in Nederland 500 jaar verheffen en verbinden. ISBN nummer: 978 90 469 0627 9. Geschreven door Jan Bijlsma&Hay Janssen. 4e herziende druk Populairste 3.000+ vacatures voor Sociaal Werk in Nederland. Benut uw professionele netwerk en vind een baan. Dagelijks nieuwe vacatures in Sociaal Werk. Vind alle studiedocumenten for Sociaal Werk in Nederland van Jan Johannes Bijlsma; H.P.M.J. Janssen 9 maart 2016. De geschiedenis laat zien dat de onderlinge verhouding tussen de sociaal werker, burger en overheid voortdurend in beweging is. Maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden de werkwijze van de sociale professional en de politiek bepaalt in belangrijke mate de voorwaarden voor het sociaal werk. Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Sociaal werk in Nederland, geschreven door Jan Bijlsma & Hay Janssen. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over Sociaal werk, Sociaal werk in Nederland, samenvatting, Jan Bijlsma, Vijfhonderd jaar verheffen en verbinden, ontwikkelingen sociaal werk ... Kinderwetje (1874), drankwet (1881)= eerste sociale wetten Nederland o.a. dankzij romans/toneelstukken. Vooral jongere, dochters en zonen uit welgestelde families gingen op zoek naar arme wereld: zetten zich in voor hulpverlening, sociaal werk en sociale hervorming. Nederland komt het begrip sociaal werk in vier verschillende betekenissen voor (bijlage 3). In dit profiel staat sociaal werk voor een cluster van functies en beroepen in het sociaal domein die inhoudelijk een grote verwantschap met elkaar vertonen. Dit is de home-page van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hier vindt u alle regelingen die de SVB uitvoert. U kunt ook naar uw persoonlijke omgeving. En uw zaken regelen met DigiD. In Nederland vind ik het sociaal werk vaak aangestuurd vanuit efficiëntie en effectiviteit. Nederland kan dus ook wat leren van het sociale rechtvaardigheidsperspectief, en hoe dat te vertalen is naar de praktijk. Dat probeer ik in de master sociaal werk in Nijmegen op de agenda te zetten. het sociaal werk in Nederland Nico de Boer en Jos van der Lans in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Den Haag, april 2011 r a ad voor maatschappelijke ontwikkeling Welzijnsessay na jos nico dienek en.ireen indd.indd 3 4-5-2011 11:36:54 De participatiesamenleving noopt sociaal werk tot herpositionering. Om een positieve bijdrage te leveren aan de nieuwe maatschappij moet het sociaal werk wetenschappelijker, menselijker en professioneler worden, met daarbij voldoende 'scharrelruimte' voor de sociaal werker. De Nederlandse samenleving is volop in transitie, een hertekening van het zorg- en welzijnslandschap dringt zich op ......