Gratis elektronische bibliotheek

De TABERNAKEL - Paul C. Jong

Genieten De TABERNAKEL Paul C. Jong epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: februari 2018
DIMENSIE: 12,64
ISBN: 1230002160177
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Paul C. Jong

Omschrijving:

Hoe kunnen we de waarheid die verborgen ligt in de Tabernakel, uitvinden? We kunnen het antwoord op deze vraag slechts kennen en begrijpen als we het evangelie van het water en de Geest kennen, de echte inhoud van de Tabernakel.De blauwe, paarse en dieprode wol en het getweernde linnen dat getoond wordt in de poort van de voorhof van de Tabernakel, tonen ons de werken van Jezus Christus in de tijd van het Nieuwe Testament, die de mensheid gered heeft. Zo zijn het Woord van het Oude Testament en het woord van het Nieuwe Testament nauw met elkaar verbonden, zoals getweernd linnen. Maar helaas is deze waarheid te lang verborgen gebleven voor iedere zoeker van de waarheid in het Christendom.Toen Jezus Christus naar deze aarde kwam, werd Hij van Johannes gedoopt en Hij vergoot zijn bloed aan het Kruis. Zonder het evangelie van het water en de Geest te begrijpen en erin te geloven, kan niemand ooit de waarheid vinden die in de Tabernakel geopenbaard wordt. We moeten nu deze waarheid van de Tabernakel leren en erin geloven. We moeten ons allen deze waarheid die getoond wordt in de blauwe, paarse en dieprode wol en het getweernde linnen van de poort van de voorhof van de Tabernakel realiseren en erin geloven.

...oot ,want hier vinden wij het plan van God met de mens, en de schepping, en ook hoe dat plan in, Jezus Christus, Zijn Zoon, verwerkelijkt wordt ... Tabernakel | Bijbels Museum ... . U vindt de hele Heils weg, hoe een zondaar tot een levende zoon van God wordt, hierin uitgebeeld; maar ook De Israëlitische Tabernakel is een afspiegeling van de hemel en was de plaats waar God temidden van Zijn volk Israël woonde. Daarnaast is de Tabernakel een schaduwbeeld van Gods eeuwig raadsplan. Ieder mens is gehouden om zijn leven in te richten naar de Tabernakel. van de tabernakel en het model van al zijn gerei". Wij lezen ook Hebre ... Wat is de tabernakel? - Jodendom | isreality.nl ... . Ieder mens is gehouden om zijn leven in te richten naar de Tabernakel. van de tabernakel en het model van al zijn gerei". Wij lezen ook Hebreeën 8:1-5. "De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen, de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Here opgericht heeft, en niet een mens. De tabernakel vertelt ons veel over de relatie tussen God en mensen. Zo is er veel symboliek te vinden in het materiaal waarmee de tent werd gebouwd, de plek waar de tabernakel stond, de verschillende onderdelen in de tent en de aanwezige voorwerpen, zoals de verschillende altaren, de kandelaar, de kleuren van de gordijnen en zelfs de wasbak! Bijbelstudie: De Tabernakel. Het bouwplan de omheining de poort de gouden kandelaar de tafel der toonbroden de troon het altaar het wasvat, de Voorhof het Heiligdom het Allerheiligste het Heilige der Heilige en de ark des verbonds worden in deze bijbel Bijbelstudie: De Tabernakel - De gemeenschap met God VOORWOORD. In heel de Bijbel zijn er weinig onderwerpen mooier, leerzamer en interessanter dan de tabernakel. Israel was uit Egypte verlost, in de woestijn en onderweg naar het beloofde land. God had veel voor Zijn volk gedaan en deed dat nog elke dag. De tabernakel, Gods heiligdom bij Israël (1892) - L. Schouten * Van dit werk zijn alleen scans en een ongecorrigeerd OCR bestand beschikbaar. Voor een snelle oriëntatie zijn hieronder miniatuurweergaven opgenomen. De Tabernakel was de plaats waar God wilde wonen onder de mensen. Hoe deze plek was ontworpen en gecreëerd, vertelt je veel over het wezen van God. Laat je met de Bijbelwijzer over de Tabernakel meenemen in de wereld van deze heilige woonplaats, leer alle elementen en hun betekenis kennen: * het interieur, * de offers,...