Gratis elektronische bibliotheek

Feitenonderzoek - none

none boek Feitenonderzoek Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: juli 2015
DIMENSIE: 3,68
ISBN: 9788779682528
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: none

Omschrijving:

Veel mensen gaan op een vrij willekeurige manier te werk wanneer ze op zoek zijn naar de verklaring waarom de dingen die zij ondernemen verbeteren of achteruitgaan, en waarom zij zelf succesvol zijn of waarom niet. Gissingen en ''ingevingen'' zijn echter niet al te betrouwbaar. Zonder de kennis over hoe omstandigheden, goede of slechte, werkelijk onderzocht moeten worden en hoe de juiste gegevens boven water moeten worden gehaald, drijft men stuurloos rond, in een zee van gegevens waarvan de waarde niet bekend is.Nauwkeurig feitenonderzoek ziet men in feite maar zelden plaatsvinden. Mensen hebben de neiging om, als het om zaken gaat die ze niet begrijpen, de eerste de beste uitleg die hen aangeboden wordt te accepteren, hoe verkeerd die ook mag zijn. Zodoende is er eigenlijk nooit echt sprake geweest van het toepassen of verfijnen van een onderzoekstechnologie. L. Ron Hubbard heeft echter een doorbraak gemaakt op het gebied van de logica en de rede. Die doorbraak heeft ertoe geleid dat hij de eerste werkelijk effectieve manier ontwikkelde om naar de echte oorzaken van iets te zoeken en die oorzaken telkens weer te vinden.Als iemand weet hoe hij feitenonderzoek moet doen, geeft hem dat het vermogen tussen de willekeurige feiten en meningen door te laveren en te achterhalen wat de werkelijke redenen zijn die achter succes of mislukking liggen, in welk aspect van het leven dan ook. Door werkelijk te ontdekken waarom de dingen zijn zoals ze zijn, is men in staat een situatie - welke dan ook - te herstellen en te verbeteren. Dit is een zeer waardevolle technologie; voor mensen uit alle geledingen van de maatschappij.

...t vanaf de eerste melding , in een belangrijk aantal gevallen bij Veilig Thuis ... Feitenonderzoek - Integis ... . Feitenonderzoek Column: Zorgvuldigheidseisen bij feitenonderzoeken Onder de titel 'Feitenonderzoeken: geen sinecure' schreef ik op 30 november 2015 in Capra Concreet over de vele feitenonderzoeken die in den lande worden gedaan. Rapportage feitenonderzoek 16 juli 2019 De aard van de opdracht brengt met zich mee dat wij geen juridisch advies verstrekken en voor zover wij gedurende het onderzoek of in ons rapport verwijzen naar relevante wet- en regelgeving, dit niet beschouwd dient te worden als het verstrekken van een juridisch advies. 1.4 Waarborgen Het feitenonderzoek in de jeugdbescherming vraagt om verbeteri ... Column: Zorgvuldigheidseisen bij feitenonderzoeken - Capra ... ... . 1.4 Waarborgen Het feitenonderzoek in de jeugdbescherming vraagt om verbeteringen en daar zijn mogelijkheden voor. Daarbij is het belangrijk dat professionals en cliënten samenwerken op basis van zoveel mogelijk gelijkwaardigheid, ondanks het gedwongen karakter van die samenwerking. Dat blijkt uit de studie Samen werken aan feitenonderzoek, uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut. Nauwkeurig feitenonderzoek ziet men in feite maar zelden plaatsvinden. Mensen hebben de neiging om, als het om zaken gaat die ze niet begrijpen, de eerste de beste uitleg die hen aangeboden wordt te accepteren, hoe verkeerd die ook mag zijn. Het belang van een goed feitenonderzoek voor een rechtszaak is evident, maar hoe geef je hier concreet invulling aan? Dit is het onderwerp van het eerste hoofdartikel van de nieuwe Rechtstreeks (pdf, 611,4 KB) (pdf, 612 kB), het wetenschappelijke periodiek van de Raad voor de rechtspraak.Hoogleraar methodologie en aansprakelijkheid Raimond Giard geeft handreikingen hoe tot een goed ... Een feitenonderzoek achterhaalt alle nodige informatie over het voorval, zodat de verantwoordelijke(n) aansprakelijk kan worden gesteld. Neem direct telefonisch contact op met Levent Bedrijfsrecherche via +31 (088) 98 76 000, of bezoek onze contactpagina voor meer informatie. Onze adviseurs gaan graag met u in gesprek. Het feitenonderzoek De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar feitenonderzoek naar beleggingsverzekeringen afgerond. De AFM heeft de uitkomsten donderdag 9 oktober overhandigd aan de minister van Financiën, de opdrachtgever die op verzoek van de Tweede Kamer het onderzoek instelde. Feitenonderzoek De forensische specialisten van Integis hebben veel ervaring in het verrichten van feitenonderzoeken, ook wel 'fact-finding' of 'waarheidsvinding' genoemd. Deze onderzoeken resulteren in een (chronologisch) relaas van feiten en omstandigheden, dat kan worden ingebracht in uiteenlopende juridische procedures. Over deze procedure klonken steeds vaker negatieve signalen. Reden voor alle betrokken partijen in de jeugdbeschermingsketen om de procedures rond het feitenonderzoek te verbeteren. Zij lanceerden het actieplan Verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen, dat tot en met 2021 loopt. Feitenonderzoek Feitenonderzoek of in het (Engels) jargon fact-finding is het nagaan van feiten door een persoon of een groep van personen in een juridische of bestuurlijke zaak. Feitenonderzoek werd voor het eerst ingesteld tijdens de Vredesconferentie van Den Haag in 1907. Feitenonderzoek Beleggingsverzekeringen. Deel 2. Deel 2. Doorrekening van producten. Leeswijzer bij de factsheets. van het 'feitenonderzoek beleggingsverzekeringen ... Feitenonderzoek Beleggingsverzekeringen Deel 2. Deel 2 Doorrekening van producten. Leeswijzer bij de factsheets van het 'feitenonderzoek beleggingsverzekeringen ... Kunnen advocaten wel objectief feitenonderzoek doen als zij de belangen van hun cliënt moeten behartigen? Of doen advocaten als corporate investigators aan 'vaagheidsvinding'? De markt van corporate investigations is een groeimarkt. Na enkele grote boekhoudschandalen en de financiële crisis leggen toezichthouders en justitie bedrijven in toenemende mate onder het vergrootglas. Feit 1)...