Gratis elektronische bibliotheek

Exodus 1 - Berg, M.R. van den

Berg, M.R. van den Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 4,27
ISBN: 9789060648117
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Berg, M.R. van den

Omschrijving:

none

...en van Jakob die met hem naar Egypte kwamen ... Exodus 3 - Oude Testament - Statenvertaling ... . Ze brachten allemaal hun gezin mee. 2 Het waren: Ruben, Simeon, Levi en Juda, 3 Issaschar, Zebulon en Benjamin, 4 Dan en Naftali, Gad en Aser. 5 De familie die uit Jakob was ontstaan, bestond in totaal uit 70 mensen. Maar Jozef was al in Egypte. 6 Jozef en zijn broers stierven. Exodus 1. 1. De Israëlieten worden in Egypte onderdrukt. 1-4 Dit zijn de namen van de zonen van Jakob en hun gezinnen die met hem meegingen naar Egypte: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser. 5 Zo gingen in totaal zeventig mensen met ... Exodus 2 (NBV) - EO.nl/Bijbel ... . 5 Zo gingen in totaal zeventig mensen met hem mee (Jozef was al in Egypte). 1 Dit nu zijn de namen der zonen van Israël, die met Jakob naar Egypte gekomen zijn; zij kwamen er ieder met zijn gezin: 2 Ruben, Simeon, Levi en Juda; 3 Issakar, Zebulon en Benjamin; 4 Dan en Naftali, Gad en Aser. 5 De afstammelingen van Jakob waren zeventig zielen in het geheel. Jozef echter was reeds in Egypte. 6 En Jozef stierf, benevens al zijn broeders en dat gehele geslacht. Exodus 3 « Exodus 2 | Exodus 4 » snelkiezer . met kanttekeningen. 1 En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, den priester in Midian; en hij leidde de kudde achter de woestijn, en hij kwam aan den berg Gods, aan Horeb. » meer. 2 En de Engel des HEEREN verscheen hem in een vuurvlam uit ... Exodus 1. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): De namen en het getal der kinderen Israëls die in Egypte kwamen, en hun vermenigvuldiging, vs. 1, enz. Hoe Farao poogt hen te onderdrukken, maar tevergeefs, 8. Farao beveelt de vroedvrouwen alle knechtjes te doden, zo haast als zij zouden geboren zijn, 15. Exodus 10. De achtste ramp: sprinkhanen 1 De Heer zei tegen Mozes: "Ga opnieuw naar de farao. Want Ik heb hem en zijn dienaren zó koppig gemaakt, dat ze niet zullen willen luisteren. Want Ik wil mijn wonderen bij hen doen. 2 Dan zullen jullie aan je kinderen en kleinkinderen vertellen wat Ik voor wonderen in Egypte heb gedaan. Exodus kan je nu vinden in de Kodil Repository. Probeer eens een alternatief, Terrarium TV van categorie APK . Exodus is een gratis Videos add-on voor Kodi om naar Films en TV Series te kijken. Exodus Israel Increases Greatly in Egypt. 1 a These are the names of the sons of Israel who came to Egypt with Jacob, each with his household: 2 Reuben, Simeon, Levi, and Judah, 3 Issachar, Zebulun, and Benjamin, 4 Dan and Naphtali, Gad and Asher. 5 All the descendants of Jacob were b seventy persons; Joseph was already in Egypt. 6 Then c ... Exodus 12. Het Paasfeest 1 De Heer zei tegen Mozes en Aäron: 2 "Deze maand zal voortaan voor jullie de belangrijkste maand zijn. Hij zal de eerste maand van het jaar zijn. 3 Zeg tegen het hele volk Israël: Op de tiende dag van deze maand moet iedereen een lam uit zijn kudde uitzoeken: één lam per gezin. Exodus (schip, 1928), schip dat Joden in 1947 naar Palestina bracht. Exodus (organisatie), samenwerkingsverband van de elf Exodus huizen in Nederland. Media. Exodus (toneelstuk), vrije productie (gebaseerd op 'Parcival' van Peter De Graef) van variant 1 aan FHK Tilburg; Exodus (gedicht), een Oudengels gedicht over de tocht door de Rode Zee 1 Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan, te hoeden. Eens, toen hij de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg Gods, Horeb. 2 Daar verscheen hem de Engel des Heren als een vuurvlam midden uit een braamstruik. Hij keek toe, en zie, de braamstruik stond in brand, maar werd niet verteerd. 12. Instelling van het Pascha. 1 De HEERE nu had tot Mozes en tot Aäron in Egypteland gesproken, zeggende:. 2 Deze zelfde maand zal ulieden het hoofd der maanden zijn; zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn.. 3 Spreekt tot de ganse vergadering van Israël, zeggende: Aan den tienden dezer maand neme een iegelijk een lam, naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis. Exodus 1 Dit nu zijn de namen der zonen van Israel, die in Egypte gekomen zijn, met Jakob; zij kwamen er in, elk met zijn huis. Ruben, Simeon, Levi, en Juda; Read verse in Statenvertaling (Dutch) 1 En een man van het huis van Levi ging, en nam een dochter van Levi.. 2 En de vrouw werd zwanger, en baarde een zoon. Toen zij hem zag, dat hij schoon was, zo verborg zij hem drie maanden. Exodus 1 World English Bible (WEB). 1 Now these are the names of the sons of Israel, who came into Egypt (every man and his household came with Jacob): 2 Reuben, Simeon, Levi, and Judah, 3 Issachar, Zebulun, and Benjamin, 4 Dan and Naphtali, Gad and Asher. 5 All the souls who came out of Jacob's body were seventy souls, and Joseph was in Egypt already. Water uit de rots bij de Horeb. 1 Daarna brak heel de gemeenschap van de Israëlieten uit de woestijn Sin op en trok van rustplaats tot rustplaats, 17:1 van rustplaats tot rustplaats - Letterlijk: naar hun rustplaatsen. op bevel van de HEERE, en zij sloegen hun kamp op in Rafidim.Daar was echter geen water voor het volk om te drinken. 2 En het volk kreeg onenigheid met Mozes en zei: Geeft u ... Exodus 1:1-22—Read the Bible online or download free. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah's Witnesses....