Gratis elektronische bibliotheek

Hoe Vervuld Te Worden Met De Heilige Geest - A. W. Tozer

A. W. Tozer boek Hoe Vervuld Te Worden Met De Heilige Geest Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: november 2018
DIMENSIE: 8,80
ISBN: 9781547523757
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: A. W. Tozer

Omschrijving:

We gebruiken allemaal veelvuldig het woord "geest", vooral als deel van samengestelde woorden. Nu wil ik je vertellen wat ik wel en niet bedoel. In de eerste plaats sluiten we elk secundair gebruik van het woord "geest" uit. Ik bedoel geen oncontroleerbaar ding, zoals wanneer we zeggen: "De geest is uit de fles". Ik bedoel niet humeur of temperament of lef. Ik bedoel niets zo vaag als dat. Geest is een specifieke en identificeerbare substantie. Indien niet definieerbaar, kan het in ieder geval beschreven worden. Geest is net zo reëel als materie, maar het is een andere vorm van zijn dan materie.

...e je in deze tijd van de Heilige Geest vervuld kunt zijn is Johannes 14:15-16, waarin Jezus beloofde dat de Geest in gelovigen zou wonen en dat deze inwoning blijvend zou zijn ... PDF Bijbelstudie 22 De vervulling met de Heilige Geest ... . Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen door de Geest bewoond worden en door de Geest vervuld zijn. WORDT VERVULD MET DE GEEST! Toespraak van Jos Douma 'Gods Geest werkt' 10 mei 2003 in Zwolle. Dit verhaal als Word-document . Galaten 5:14-21: ' Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wi ... De Heilige Geest - Vergadering ... . Galaten 5:14-21: ' Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest? Je kunt water ervaren door het te drinken of door er in te springen. Je kunt de Heilige Geest ervaren door Hem te drinken en vervuld te worden. WATER Jezus Christus: Als je dorst hebt, kom dan bij Mij om te drinken. (Johannes 7:38) De oproep om vervuld te worden met de Heilige Geest staat hier voor een echt christelijke levenswandel. De apostel Paulus gaat uit van Pinksteren: de Heilige Geest is komen wonen in het leven van de gelovigen. Ze zijn verzegeld in Efeze met de Geest van de belofte. Eigenlijk is elke zonde mede een zonde tegen de Heilige Geest, want de Geest is God. Wat men met de uitdrukking bedoelt, is de lastering van de Geest (Matt. 12:31v.), dus bewust kwaadspreken van de Geest, bijv. door Hem een demon te noemen. Dit is een daad van doelbewuste rebellie tegen God, die bij een ware gelovige ondenkbaar is. Vervuld met de Geest betekent beheerst en gesterkt worden door de Heilige Geest. De Heilige Geest neemt de controle over je, zodat je door de Geest wordt gestuurd en versterkt. Let op de parallel die in het vers (Efeze 5:18) wordt gemaakt tussen vervuld zijn met wijn en vervuld zijn met de Geest. Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest? Je hoort misschien wel eens over vervulling met de Heilige Geest. Vaak gaat het dan ook over de gaven van de Geest. Over al deze gaven lees je hier nog veel meer. Maar dit is heel iets anders als dat de Heilige Geest "over ons komt" (Hand.1:8), dan worden we als het ware "ondergedompeld" in de Hei...